6 sekund… 21

*** Niezaspokojone pragnienia tkwią w nim jak otwarte pliki na pulpicie komputera. ***