6 sekund … 3

Łuk napięć emocjonalnych wypuszcza strzały, które nie docierają do serc pod zbrojami. * :: Pisane 6 sekund po przebudzeniu. Czytane w 6 sekund kiedykolwiek.

6 sekund … 2

Orzeczono wyrok w procesie bez winnego, by straszyć wszystkich z wyrzutami sumienia. * Obstrukcja duchowa niewinnie rozsiadła się w fotelach przykościelnych.     :: Pisane 6 sekund po przebudzeniu. Czytane w 6 sekund kiedykolwiek.

6 sekund … 1

Zwiędły kwiat dają opieszali w decyzjach. * Gołosłowność nosiła niegdyś płaszcz honoru. * Smutek wystaje z Ciebie jak poszetka.   :: Pisane 6 sekund po przebudzeniu. Czytane w 6 sekund kiedykolwiek.